FANDOM


Klimat

Klimat można porównać do subtropikalnego, charakterystycznego dla kontynentów znajdujących się nad oceanem czy morzem. Jego charakterystyczną cechą są ciepłe i suche lata oraz łagodne zimy. Dzięki takim warunkom ich teren pełen jest rożnych gatunków drzew oraz roślin.