FANDOM


Lorenell - królestwo położone na... Jest to kraj wysoce prosperujący, który do swoich terenów zalicza duże i jedne z najpiękniejszych miast w Fayren. Jego stolicą jest położony w centrum Silan. Grunty rolne w Lorenell są żyzne i zapewniają obywatelom dostateczne jedzenie, nie zmuszając ich tym samym do ciągłego importu; Gospodarka królestwa obejmuje uprawy roślin i rybołóstwo na obrzeżach kraju, w centrum zaś działają głównie usługi. Nie posiada dużej ilości kopalni złóż wartościowych, co jest głównym powodem kontraktu handlowego z [...]. Aktualnie rządzony przez [...].

Historia

Kultura i Społeczeństwo

Miasta

  • Silan - stolica
  • Portki Pamiętnych
  • Varedin
  • Nightwood XD

Architektura

Klimat