FANDOM


Kalendarz Salwarów mierzy czas w wiekach. Tak więc każde stulecie/wiek obejmuje okres dokładnie stu lat. Pierwszy wiek nazwany został Wiekiem Pierwotnych, którego wyznacznikiem stało się przybycie jednej z najstarszych znanych dotąd ras - Salwarów - pierwszych osadników na ziemiach Fayren. Był to kluczowy moment do powstania istniejącego do dziś Kalendarium stworzonego przez te wymarłą rasę, stąd również wywodzi się nazwa. Czasy przed tym wydarzeniem określa się jako Czasy Antyczne, tak więc 500 lat przed pierwszym Wiekiem to -500 Czasów Antycznych. W 99 roku każdego stulecia, władcy wszystkich czterech królestw zbierają się, aby nadać nową nazwę wieku. Wypatruje się wydarzeń lub znaków, które miały kluczowe znaczenie i wpływ dla mieszańców całego Fayren. Ostatnim i jednocześnie obecnym wiekiem jest Wiek Światłości.

Jak odczytywać datę?

Przykład - (12 dzień Mglistej Nocy) *2:23* roku

( x y ) - dokładne określenie dnia miesiąca, gdzie x oznacza dzień a y nazwę dnia miesiąca.

*x:y* - x - jest to określenie w jakim wieku miało miejsce dane zdarzenie. Jeżeli będziemy odnosić się do powiedzmy Wieku Wojny - będzie on oznaczony jako 2, ponieważ chronologicznie jest to drugi powstały wiek.

y - każdy z wieków liczy sobie równo 100 lat, więc y oznacza dokładny rok danego wieku (liczbę od 0 - jako początek do 99 - jako koniec) . W przykładzie mamy podaną liczbę 23, więc jest to 23 rok danego wieku.

Miesiące

Obecny podział roku na dwanaście miesięcy. Każdy z miesięcy ma tyle dni ile miesiące w realnym świecie.

I - Mroźnego dotyku

II - Gwieździstego Nieba

III - Zewu Wojownika

IV - Mglistej Nocy

V - Pierwszych Kwiatów

VI - Księżycowej Pełni

VII - Magicznej Esencji

VIII - Pierwszych Królów

IX - Spadających Liści

X - Brzasku i Świtu 

XI - Lodu i Miecza

XII - Świetlistych Dni 

Wiek Pierwotnych

1:00 - Przybycie Salwarów na ziemie Fayren

1:99 - Kalendarium, które odkryte zostało w ich ruinach kończy się właśnie na tej dacie.

Wiek Wojen

Jest to również burzliwy wiek, pełen wojen i sporów między rasowych. Jest to okres zażyłej nienawiści między orkami a ludźmi i elfami.

2:00 - Oficjalne rozpoczęcie nowego wieku, przyjęcie kalendarza Salwarów jako powszechnie używanego w całym Fayren.

2:49 - Powstanie Królestwa Shal Vatrûk, założonego przez orków.

2:56 - Przybycie na ziemie pierwszych elfów, krasnoludów oraz ludzi.

2:58 - Zasiedlenie przez ludzi centralnej części Fayren oraz powstanie królestwa Eraen, powstanie Dynastii Żelaznych

2:66 - Powstanie Maregardu

2:67 - Początek wojny między rasowej. Orkowie organizują siły pod przywództwem wielkiego wodza Kudana prowadząc do nieudanej ekspansji terytorialnej Eraen.

2:68 - Armia elfickich łuczników i ciężkozbrojnych ludzi przypuszcza atak na Shal Vatrûk, gdzie śmierć ponosi Ther'Guld.

2:77 - Podpisanie traktatu, na mocy którego władcy Eraen oraz Maregardu jednoczą siły przeciwko orkom.

2:87 - Wojna pod Orza'Ral, rozpoczęcie oblężenia Północy.

2:98 - Bitwa pod Grogfortem.

Wiek Niewoli

opis

3:08 - Całkowite zdominowanie Shal Vatrûk przez ludzi.

3:09 - Zastosowanie niewolnictwa wobec orków

3:55 - Powstanie pierwszego podziemnego miasta krasnoludów znajdującego się w Maregardzie.

Wiek Maginium

opis

4:20 - Powstanie nowego królestwa - Lorenell

4:52 – Ludzie zostają wypchnięci z Orza'Ralu, jednak okres walk i rebelii ze strony orków skutkuje największym w historii Shal Vatrûk głodem.

4:77 - Pełnoprawne zaprzestanie korzystania z usług orków jako niewolników, odzyskanie przez nich utraconych ziem północnych.

4:86 - Powstanie największej na całym kontynencie Gildii Magów, z siedzibą w Avën.

Wiek Światłości

opis

5:45 - Powstanie Centrum Nauk w Eraen.