FANDOM


Hamadriady - opiekunki drzew, z którymi rodzą się i umierają. Są związane z pojedynczym drzewem, lecz opiekować się mogą nawet całymi lasami. Gdy drzewo, z którym związana jest hamadriada zostanie zniszczone bądź ścięte pod jej nieobecność, winny zmuszony jest do słuchania jej płaczu na każdym kroku.